Dokumentacja firmy Jarpoż Doradztwo i Ochrona Przeciwpożarowa

Akcesoria na budowie

Nasza firma, Jarpoż Doradztwo i Ochrona Przeciwpożarowa, posiada szereg certyfikatów potwierdzających naszą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Te certyfikaty są dowodem na to, że nasze usługi są zgodne z najnowszymi standardami i przepisami. Przykładamy dużą wagę do ciągłego doskonalenia naszych umiejętności i wiedzy, co jest potwierdzone przez nasze certyfikaty.

Certyfikaty, które posiadamy, są nie tylko dowodem na naszą wiedzę i doświadczenie, ale także gwarancją, że usługi, które świadczymy, są na najwyższym poziomie. Każdy certyfikat, który zdobywamy, zwiększa nasze kompetencje i umożliwia nam świadczenie usług na coraz wyższym poziomie. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług.

  • WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE - MGR. INŻ. POŻ. - TYTUŁ ZDOBYTY W 2006 R.
  • SZKOLENIE I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
  • SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE RATOWNICTWA CHEMICZNEGO I EKOLOGICZNEGO PSP
  • SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG PSP
  • SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG PSP
  • SZKOLENIE DOSKONALĄCE W ZAKRESIE WSPÓŁDZIAŁANIA PSP Z SP ZOZ LOTNICZE POGOTOWIE RATOWNICZE
  • SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW PSP W KOMORZE DYMOWEJ
  • KURS SPECJALISTYCZNY OBSŁUGI I EKSPLOATACJI PODNOŚNIKÓW HYDRAULICZNYCH
  • SZKOLENIE W ZAKRESIE RATOWNICTWA DROGOWEGO
  • SZKOLENIE W ZAKRESIE RATOWNICTWA LODOWEGO